Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk. További információ
Menü

Játékszabályzat

2023. 02. 01. 10:17:00
Instagram nyereményjátékunk szabályzata

Instagram nyereményjáték szabályzat 

 

2023. május-június

 

 I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

 

 A játék elnevezése: „Wooden Spoon naptej nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). 

 

A Beautycle Recycling Kft. (5600 Békéscsaba, Illyés Gyula u. 88.) és az NKN-ÖKOtrade Kft. közösen, a https://www.instagram.com/beautycle.recycling/ és a .https://www.instagram.com/woodenspoonhu/ címen elérhető oldalakon szervez és bonyolít le nyereményjátékot. A játék főszervezője a Beautycle Recycling Kft.

 

A játék meghatározása: Főszervező nyereményjátékot hirdet, lebonyolítja a nyereménysorsolást és kihirdeti a nyertest a https://www.instagram.com/beautycle.recycling/ címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram).

 

 A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. 

 

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI: A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

 

 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában 

 

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 

 

A játék 2023.05.10-én kezdődik és 2023.05.13-ig tart. A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2023.05.14.

 

 IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI: A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

 

 A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a @beautycle.recycling és @woodenspoonhu. Instagram oldalával. További feltétel, hogy a Játékos a Szervező nyereményjátékra felhívó posztja alatt kommentben megjelöli 1 barátja, ismerőse Instagram profilját, valamint eleget tesz kommentelés útján a játék felhívásban foglaltaknak.

 

VI. NYEREMÉNY: A nyeremény 1 db Wooden Spoon Bio naptej és testápoló SPF50 100 ml termék, amelynek értéke nettó 6.291 ft.

 

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE: A sorsolás időpontja 2023.05.14. A nyertes Játékosnak a sorsolást követően a @beautycle.recycling Instagram profilján keresztül üzenetben kell felvennie a kapcsolatot. A nyeremény nem átruházható és készpénzre nem váltható.

 

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyertesek a nyereményüket FOXPOST csomagautomatába kézbesítve kapják meg.

 

 IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM 

 

10.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

 

10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

 

XI. KIZÁRÁS A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. 

 

XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. 

 

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

 

A nyereményjátékban való részvétel feltételeinek kihirdetési időpontja: 2023.05.10.

Keresés